GenBlog

LORENTA®

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş Lorenta® N56 tablet (tikaqrelor 90 mq) preparatı artıq həkimlərimizin istifadəsindədir. Ətraflı

EVOXYR®

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş EVOXYR® N28 tablet (rivaroksaban 15 və 20 mq) preparatı artıq həkimlərimizin istifadəsindədir.... Ətraflı

DOLEKS

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş ağrıkəsici dərman preparatımız Doleks N10 tablet (deksketoprofen 25 mq) artıq həkimlərimizin istifadəsindədir. Ətraflı

İmperium

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş İmperium N28 tablet (olmesartan 40 mq/amlodipin 5mq/hidroxlorotiazid 12.5 mq), İmperium XL N28 tablet (olmesartan 40 mq/amlodipin 10 mq/hidroxlorotiazid 25 mq) preparatları artıq həkimlərimizin istifadəsindədir. Ətraflı

Genkort N60

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş Genkort N60 tablet(hidrokortizon 10 mq) preparatı artıq həkimlərimizin istifadəsindədir. Ətraflı