GenBlog

LORENTA®

LORENTA®

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş Lorenta® N56 tablet (tikaqrelor 90 mq) preparatı artıq həkimlərimizin istifadəsindədir.