GenBlog

EVOXYR®

EVOXYR®

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş EVOXYR® N28 tablet (rivaroksaban 15 və 20 mq) preparatı artıq həkimlərimizin istifadəsindədir.