GenBlog

DOLEKS

DOLEKS

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş ağrıkəsici dərman preparatımız Doleks N10 tablet (deksketoprofen 25 mq) artıq həkimlərimizin istifadəsindədir.