GenBlog

Genkort N60

Genkort N60

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş Genkort N60 tablet(hidrokortizon 10 mq) preparatı artıq həkimlərimizin istifadəsindədir.